Találkozás, kapcsolat, közösség

Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval

2023. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján Háló-találkozót és egyben a Délvidéki bogozók találkozóját szervezték meg házigazdáink a csókai bogozói csapat Kothenc Éva vezetésével. A találkozó iránt nagy volt az érdeklődés, így több mint 130 résztvevő gyűlt össze a Szentháromság Római Katolikus plébánia hittantermében és kápolnájában, Délvidék 20 helységéből.
A meghívott előadónk Ft. Ellias Ohoiledwarin, verbita szerzetes, a szentmihályi plébánia kormányzója volt, aki „Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval” címmel tartotta meg gondolatébresztő bevezető előadását. Az atya rámutatott arra, hogy mindaz, ami világi felfogásunk szerint jó, csak relatív, mert nem tudjuk a következményeit. Az abszolút jót, amely az örök üdvösségre vezet, csak az az életút hozhatja el számunkra, melyet Isten törvényei szerint igyekszünk végigjárni. Ezt Isten kegyelmével, valamint őszinte imával, elcsendesedéssel és böjttel érhetjük el. Az előadás után kiscsoportos beszélgetések következtek, mély megosztásokkal, élettapasztalatokkal gazdagítva egymást.
A délutáni programban 20 bogozó jelenlétével megtartottuk a Délvidéki Háló bogozóinak találkozóját. Áttekintettük az elmúlt év megvalósított hálós eseményeit és pontosítottuk a 2023-as év elkövetkező találkozóinak időpontjait és helyszíneit. Bővebben megismerkedtünk a Kárpát-medencei Háló rendezvényeivel, mint amilyenek lesznek a Kárpát-medencei nyári családos Háló tábor és a Kárpát-medencei bogozók találkozója, amelyekre közös utazást szervezünk.
A bogozói találkozóval egyidejűleg választható programok folytak: gölöncsér műhely Csorba László gölöncsér kézműves vezetésével, énektanítás, és szentgyónás.
Gyümölcsoltó Boldogasszony lévén ünnepi szentmise következett a plébániatemplomban, amelyet Ft. Koncz Tibor, csókai plébános mutatott be. A zenei szolgálatot a Zentai dicsőítő csoport biztosította.
A szentmise után a találkozó a Művelődési és Oktatási Központ színháztermében gazdag kultúrműsorral folytatódott. Elsőként Schön György, a Kárpát-medencei Háló vezetőségi tagja magyar költők verseit zenésítette meg és adta elő gitár kísérettel, majd a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület szakosztályai mutatkoztak be: a „Csillagfürt” citeracsoport Mihók Attila citeraszólistával, valamint a „Kékcinkék” irodalmi csoport képviselőjeként Balunovity Anna versmondó következett. A Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület „Csalogány” asszonykórusa, majd a II. Rákóczi Ferenc Magyar Művelődési Egyesület „Rákóczi férfikara” szórakoztatta az egybegyűlteket. A műsort a Móra Ferenc MME „Kistopogó” és „Topogó” néptánccsoportja zárta.
Ezután Halmai Tibor a Délvidéki Háló vezetője és a Kárpát-medencei Háló vezetőségi tagja megköszönte a szervező házigazdáknak a sok munkát, a fellépők közreműködését, valamint a helyi támogatók és a Nemzeti Együttműködési Alap hozzájárulását a rendezvény megvalósításához.
Nemzeti imánk eléneklésével zártuk a felejthetetlen Csókai Háló találkozót.

Halmai Ágnes

Halmai Ágnes írása és képek a Nagybecskereki Egyházmegye honlapján  >> 

A PannonTV  tudósítása  >> 

 

facebook esemény >>

Résztvevők:
Baranyai Gizella nemezműves;
Borosnyay Klára ötvösművész, a Szentpéteri József Ötvös Iparművészeti Stúdió vezetője;
Dávidné Szmelo Judit mézesbábos népi iparművész, szakoktató, a Mézeskalácsosok Szakmai Bizottságának elnöke;
Fehér Anna népi ékszerkészítő művész;
Fiser Józsefné Hímző, népi iparművész, 2012-ben Király Zsiga-díjas;
Jansen Marita aranyműves (Hévíz);
Kelemen Eszter Klára szerzetes, bőrműves népi iparművész, a Mesterségek Művészete 2012-es nagydíjasa, az Élő Népművészet pályázat arany és bronz érmese (2015);
Kovács Ildikó hímző népi iparművész, a VII.Magyar Gyapjúfesztivál I. helyezettje, a Hagyományok Háza pályázatán külön díjat nyert. Termékeinek új, és egyéni jellegét a Magyar Szabadalmi Hivatal is elismerte, 2013-ban formatervezési mintaoltalmi lajstromba vette őket;
Lőrinc Hajna selyemfestő művész, aki hernyóselyemre álmodik szépséges mintákat;
Markó Krisztina építészmérnök, kosárfonó, famegmunkáló, mintázó, porcelánöntő;
Milner Angéla mézesbábos, szakoktató, a Pest-Budai Népművészeti Egyesület aktív tagja;
Somogyi Dóra gyapjúfonó – és szövő művész;
Szabó Karola Szent László díjas szalmafonó népi iparművész (Győr);
Szilágyi Ildikó Tiffany üvegműves, oktató, gyógypedagógus;
Szombathy Márta gyermekruha-készítő mester, népi iparművész;
Szűcs Istvánné gyékényfonó népi iparművész;
Terényi Gyöngy bőrműves, iparművész, oktató;
Thomas Jansen keramikus, szobrász, fafaragó mester;
Tóth Ildikó kékfestő, 2014 óta titkára a Kisfalföldi Népművészet Egyesületének. 2016 óta a Győr-Moson-Sopron Megyei Iparkamara Hagyományos kézműves szakmai osztály elnöke. 2019-től a Népművészet Mestere. Állandó kiállítása van a New York-i Magyar Házban;
Török Zita réz- és textilművész, oktató;
Viasz Zoltán síp- és pásztorfurulya készítő népi iparművész

 

2023. március 3-5-ig Budapesten a Háló közösségi központban a már hagyományossá vált Háló Kibővített vezetőségi találkozóján mintegy ötvenen vettünk részt. A Kárpát-medencei Háló mozgalom hat régiójából, Magyarországról, Felvidékről, Partiumból, Kárpátaljáról, Erdélyből és Délvidékről érkeztek bogozók és régióvezetők. Mi a Délvidékről két személygépkocsival tízen jöttünk. A Kárpát-medencei közösségi központ munkatársainak szívélyes fogadtatása és vendéglátása után este 7 órától a Partiumi Háló vezetője, a Kárpát-medencei Háló vezetőségi tagja, Konrád Katalin segítségével hosszú utazásunkról interaktív, hangulatos, szemlélődő imával lelkileg is megérkeztünk. Az elszállásolásunkról a budapesti hálós barátaink gondoskodtak.
Szombaton következett a találkozó tevékeny együttgondolkodásra és tervezésre ösztönző része. A reggeli ráhangolódó imát Magyari Tímea, erdélyi ifi bogozó vezette, majd a házigazda moderátor, a Kárpát-medencei Háló vezetőségi tagjától, Szeibert Andrástól a tavalyi nyíregyházi bogozói találkozó összefoglalását hallhattuk. A következő programpont nagyon érdekes volt. A vezetők és bogozók eredményes tevékenységét biztosító bizalomról és az elkerülhetetlen konfliktusok kezeléséről, valamint annak módszeréről szólt. Ennek a témának a moderálását Schön Bálint vállalta. A kiscsoportos műhelymunka keretében is átbeszéltük a konfliktuskezelés lehetőségeit. A nehéz szellemi munka és ebéd után kötetlen találkozások folytak. Délután az ifi vezetők és bogozók lelkes tevékenységének és a 2023-as év programterveinek örülhettünk.
A Háló, mint nonprofit egyesület, eddig főleg pályázati támogatásokból tudta megvalósítani tevékenységét. Mivel a pályázati lehetőségek eléggé korlátozottak, ráébredtünk arra, hogy ezek mellett további működéséhez más anyagi forrásokat is keresnünk kell. Az adományszervezés mikéntjét az Icons cég szakemberei segítségével jártuk körül.Kiscsoportokban olyan frappáns, rövid jelmondatokat gyűjtöttünk a Hálóról, amellyel támogatásra serkenthetjük az adományozókat. Mindezt szerepjáték formájában is gyakoroltuk. Közös feladatunk az olyan személyek felkutatása, akik szívesen adományoznának a Háló részére, ha megismertetjük őket a Háló céljaival, eredményeivel és lelkiségével. A kiadós házias, otthonról hozott vacsora, majd az ezt követő Margitfalvy György által összeállított játékos kvíz felvillanyozta a hangulatot, elfeledtetve a mögöttünk levő tevékeny, de jóleső szellemi fáradtságot.
Vasárnap Halmai Tibor a Délvidéki Háló vezetője, a Kárpát-medencei Háló vezetőségi tagjának napindító imája után a Háló rövid pénzügyi beszámolója következett Szeibert András tolmácsolásában, majd a 2023-as évre tervezett Kárpát-medencei szintű rendezvények bemutatását Schön György a Kárpát-medencei Háló vezetőségi tagjától hallhattuk.Egy rövid, játékos, hangulatos és feladatvállalásra indító visszajelző kör után, amelyet Gaga Zsuzsa vezetett, a rendezvényt záró vasárnapi szentmisére került sor, amelyet Ft. Vreckó Ferenc, zentai plébános mutatott be a résztvevők és szállásadóink számára. Az egyetemes könyörgésekben a békéért és a Háló jövőjéért imádkoztunk, hálát adva az együttlétért, a szervezők és házigazdák tevékenységéért.

Halmai Ágnes

Halmai Ágnes írása és képek a Nagybecskereki Egyházmegye honlapján  >>

Képek Partiumi Háló fb >>

A muzslyai Emmausz Fiúkollégiumban tartották meg a Délvidéki Háló Közösség régiós találkozóját, amelyre mintegy 70 érdeklődő érkezett Vajdaság csaknem húsz településéről, de voltak budapesti részvevők is.
Pénteken szentmisével indították a rendezvényt, majd szentségimádásra került sor és zenei áhítat is volt, ezt Ellias Ohoiledwarin SVD atya vezette.
A találkozó második napján a 33 éves Háló mozgalomról értekezett Schön György, a Kárpát-medencei Háló vezetőségi tagja, azt követően pedig Nevelős Gábor jezsuita szerzetes, a budapesti Jezsuita Szent Ignác Kollégium rektora tartott előadást, mégpedig Imádság és munka a természetben címmel, illetve Átfogó ökológia Ferenc pápa szerint alcímmel, illetve a Teremtések könyvéből vett mottóval "művelje és őrizze". Az előadást kiscsoportos beszélgetések követték, amelyen a tagok a hallottakat fejtegették. A délután alkalmával választható programok voltak, a kézműves műhelyt Torjai Zita Katalin oktató vezette, míg a hangszerbemutatót Micsik Béla népművész tartotta.
Egy kultúrműsor zárta az estet, illetve a Háló-találkozót, amely keretében fellépett a Muzslai Petőfi Sándor MME-ből a citerazenekar és a Cickafark énekcsoport. 

Kónya-Kovács Otíilia írása  a Vajma.info-n  >>

A nagybányai Háló Mozgalom fennállásának 18. évfordulóját ünnepelték november 21-én, hétfőn a Szentháromság-plébánia Boldog Scheffler János közösségi házában. A meghívott vendégek Nagyváradról érkeztek: Konrád Katalin, a Partiumi Háló Mozgalom vezetője, valamint Konrád Csongor, a mozgalom munkatársa. Szmutku Róbert esperes-plébános köszöntötte a jelenlevőket, majd a váradi vendégek vezetésével foglalkozást tartottak. Az évfordulós találkozó szeretetvendégséggel ért véget. Az alábbiakban Uglár Sándor beszámolóját olvashatják, aki tanúja volt a kibontakozásnak.

Bővebben...

November első napjaiban, a nyíregyházi borbányai egyházközség épületében lévő zarándokház nyújtott otthont a Háló közösség tagjainak. A bogozói találkozó hétvégéjén közel 50 személy gyűlt össze az egész Kárpát-medencéből azzal a céllal, hogy újra találkozhassanak, mélységes kapcsolatokat ápoljanak és közösen tervezzék a jövőt – fiatalok és idősebbek egyaránt.

Délvidékről hat helyiségből, tízen érkeztünk péntek este. Sok szeretettel és finom vacsorával vártak bennünket a már megérkezett bogozók. Aznap a közös játékon, az újra találkozás örömén és a beszélgetésen volt a hangsúly. Másnap reggeli után egy igen mélységes, kreatív és módszeres közösségépítő tréning várt ránk a budapesti Icons Hungary cég szakmai trénereinek, Környei Imrének és Fedor Györgynek köszönhetően. A csapatépítő foglalkozások és a kiscsoportos beszélgetések hozzájárultak ahhoz, hogy korosztálykülönbséget nem érezve, őszintén és nyitottan lelkesíteni tudjuk egymást az egységre és a jövőbeli kihívásokra. Az este folyamán korosztályonként csoportosultunk – a fiatalok (ifik), a fiatal felnőttek, illetve az idősebbek – hogy a saját jövőképünket tudjuk átbeszélni az újonnan szerzett tapasztalatokkal és elhangzott fejlődésötletekkel. A tartalmas nap végén finom vacsorával töltöttük meg hasunkat, a szívünket pedig citerahanggal és népénekekkel, beszélgetéssel és barátkozással.

Vasárnap délelőtt egy rövid visszatekintést tartottunk a hétvégével kapcsolatban, közös szentmisét ünnepeltünk a nyíregyházi hívekkel, majd ebéd után könnyed búcsúzást követően hazaindultunk, magunkkal víve a motivált és tettre kész lelkületet, amelyet e néhány nap alatt szereztünk.

Buzási Annamária

Buzási Annamária írása és képek a Nagybecskereki Egyházmegye honlapján  >>

Idén ezt szeptember 24-én tartották, legalábbis annak a civilek felé nyitottabb részét, merthogy a programsorozat szinte egész héten zajlott. Ezt az egy napot idén Dóm téri forgatagnak nevezték el, és több, mint 40 civil szervezet mutatkozhatott itt be, mutathatta meg társadalmi beágyazottságát.
A Háló is ott volt az egyik fabódéban, és bemutathattuk kiadványainkat, tevékenységeinket. Egy új szórólap is készült erre az alkalomra.
Számunkra mégis a találkozások voltak a legfontosabbak. Sok régi civil és pap ismerőssel beszélgetni, sok új meghívást kapni, ez bizony kapcsolatépítés a javából. Például még Debrecenben aktív Hálós plébánosként és helynökként működött Felföldi László barátunk, akit most mint püspököt üdvözölhettünk itt ismét, mert én például azóta nem is találkoztam vele. Beszélgettünk arról is, mennyire fontos lenne a rendszeres párbeszéd egymás között.
Volt egy találkozónk Kothencz Jánossal is, régi ismerősünkkel, még a Háló alapítása környékén ismertük meg. Ő az ÁGOTA Alapítvány alapítója. Most van elkészülőben egy Ágotafalva nevű táborhelyszínük, amely akár a jövőben nagyszerű Háló tábor helyszín is lehetne. Megbeszéltük, hogy teszünk majd oda egy kirándulást.
Szegednek ez a jelképes, meghatározó tere nagyszerű hangulatot adott a rendezvényhez. Közben a színpadon egész nap programok folytak, amelyek szintén aranyossá, kedvessé tették a közérzetünket. Néha talán a túl nagy hangerő volt kifogásolható, de a sok gyerekműsor, és egyéb színes fellépők ezt összességében nagyon értékessé tették. Sok iskola, néptánccsoport is bemutatkozhatott. Nekem személy szerint a magyar értékek felmutatása kimondottan tetszett.
Számomra meghatározó volt az esti hogyan tovább, azaz az arról való beszélgetés, hogy hogyan tudna a Háló Szegeden ismét szárnyakat bontani. Sajnos meghívási problémák miatt kevesebben jöttünk el, mint szerettem volna, de így is értékes volt. Különböző lehetőségekről beszélgettünk, meglátjuk mi valósul majd meg belőlük.
Köszönet a Plánka házaspárnak, Teréziának (Zia) és Józsefnek! Mindenben nagyon sokat segítettek, saját szabadidejükből is sokat áldoztak, egész nap velünk voltak, és rájuk hosszabb távon is számíthatunk, amikor Szeged, vagy Szeged környéki Hálós építkezésekben gondolkodunk.
Lejegyezte
Szeibert András

 

2022. augusztus 7-13-ig a Nagyvárad közelében lévő Nagykágyán szervezték meg partiumi hálós barátaink a sorrendben 21. Kárpát-medencei családos Háló tábort. A táborba a Háló Mozgalom minden régiójából érkeztek résztvevők: Partiumból, Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Felvidékről, és az anyaországból. Délvidékről közös utazást szerveztünk a Háló Egyesület 37 Hálós önkéntese részére. Egy kisebb autóbusszal és egy mikrobusszal utaztunk. Az útiköltséget térítéséhez támogatást kaptunk a Nemzeti Együttműködési Alaptól így jutányos áron utazhattunk.

A táborozók korosztály szerint felnőtt, ifi, tini, és gyerek altáborra oszlottak. A rendezvény mottója a „Ne félj, mert megváltottalak” Bibliai idézet volt. Témájában pedig Jézus életútjának egyes állomásait jártuk körül, saját életünk történéseire vonatkoztatva. A kötelező napi szentmisék és kiscsoportos beszélgetések mellett kora reggel és délután szabadidős programok közül válogathattunk, mint például: sportolás, kézműveskedés, filmvetítés, rövid tematikus előadások, stb. Csütörtökön Nagyváradra kirándultunk ahol megnéztük a bazilikát és a gyönyörűen felújított püspöki palota múzeumát, délután pedig a nagyváradi várba látogattunk. Esténként változatos programokon vehettünk részt. Volt gasztroest táncházzal egybekötve, tárogató koncert borkóstolással, Jézus életútjának szerepjátékban történő feldolgozása, szabadtéri szentségimádás és püspöki szentmise, megzenésített versek előadása gitárkísérettel. A tábor utolsó estéjén, pénteken a zárószentmise után pedig fergeteges záróbuli következett.

A rendezvényen szeretetteljes családias hangulat uralkodott. A kiscsoportos beszélgetéseken elhangzó tanúságtételeinkkel egymást megerősítettük, az előadások pedig elmélyítették hitünket.

Sok új barátot szereztünk, a régiekkel pedig ismét jó volt találkozni. Új élményekkel gazdagodva térhettünk haza, ahol még sokáig táplálkozunk ezekből.

Aki az idén lemaradt a Háló táborról ne csüggedjen, mert a rendezvény minden évben megszervezésre kerül, és a részvételi lehetőséget a Hírvivőben, a Nagybecskereki Egyházmegye honlapján, valamint a Háló Egyesület Honlapján és Facebook-oldalán egyaránt hirdetni fogjuk. Reményeim szerint még többen leszünk, mint az idén, mert együtt lenni valóban nagyon jó.

Halmai Ágnes

Halmai Ágnes írása és képek a Nagybecskereki Egyházmegye honlapján  >>

 

A pénteki kánikula után 2022. július 16-án, szombaton borongós, esős időre ébredtünk, de ez sem tántorított el minket, Hálósokat és útnak indultunk a betervezett Aracsi gyalogos és bringás zarándoklatra.

A törökbecsei Szent Klára plébániatemplomban gyülekeztünk, mintegy ötvenen, Délvidék 11 helységéből. A regisztráció után Ft. Mellár József és Ft. Halmai János, majd pedig a szervezők nevében Micsik Béla köszöntötte az egybegyűlteket. Méltatta bátorságunkat és elköteleződésünket a Háló mellett, hogy nem riadtunk vissza az időjárás viszontagságától sem. A módosított napi program ismertetése után a plébániatemplomban végigjártuk a Magyar keresztutat. Megemlékeztünk Krisztus szenvedésének és keresztre feszítésének stációinál magyar szentjeink, boldogjaink, vértanúink és hazánk szenvedéstörténetéről. A zarándokok nagy része ezután, mivel a dűlőutak eláztak, kisbuszokkal, vagy bringával ellátogatott az Aracsi Pusztatemplomhoz. A szent falaknál, elmélkedve, fohászkodva kértük égi Atyánkat, hogy hallgassa meg személyes kéréseinket és közös imádságunkat megmaradásunkért, közösségeinkért, különösképpen a Hálóért, családjainkért és hazánkért.

A Hálósok másik csapata gyalogosan látogatott ki a törökbecsei katolikus temetőben lévő a Délvidéken egyetlen fennmaradt Hungária szoborhoz, ahol az 1848-as áldozatokra emlékezve a békéért imádkoztak.

A program a plébániatemplomban folytatódott. Ft. dr. Horváth László, bácsföldvári, Ft. Vreckó Ferenc zentai plébánosok és Ft. Halmai János, törökbecsei káplán mutattak be szentmisét. László atya a szentbeszédében megemlékezett a Kármel-hegyi Boldogasszony ünnepéről, valamint az evangéliumban olvasott Máriáról és Mártáról szóló példabeszédre. Óvva intett minket, hogy a „sötétség világában” kövessük Krisztus tanításának fényét, hogy életünk során, mi is mint Mária a jobbik részt- a boldog örök életre vezető igaz utat válasszuk. A lelki töltekezés után közös agapé következett. Hazafelé indulva már az újabb Hálós találkozást terveztük.

A program megvalósítását a BGA Zrt. és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.

Halmai Ágnes

Halmai Ágnes írása és képek a Nagybecskereki Egyházmegye honlapján  >>

2. oldal / 71

Kárpát-medencei programjaink

Kattints a térképre!


Tarsoly 2023. augusztus

A korábbi Tarsolyok megtekinthetők itt >>

A 2019 óta megjelent Tarsolyok tartalomjegyzéke >>

 

 

Támogatóink:

 

Háló Közösségi és
Kulturális Központ - S4

1052 Budapest, Semmelweis u. 4.
+36 20 351 5375, iroda&halo.hu

S4 facebook

terkep kicsi

S4 programok

.

Feliratkozás programajánló hírlevelünkre

 

2023.09.24.11:00 Meseszínház

Belvárosi Művészeti Napok

24-én, nem 25-én!

A Hókirálynő Meseszínház előadása 4-94 éveseknek
Bővebb információ: Fűzesi Klári 20 931 9767
www.hokiralyno.hu
A belépés ingyenes

Meseszínház facebook >>

S4 facebook >>

 

2023.09.25. 17:30 Népmeséink - Lelkünk tükrébe nézve

Szeibert András és Varga András meseelemző sorozata
Előadó: Szeibert András
Az érdeklődők ZOOM-on keresztül is csatlakozhatnak
Bővebb információ: +36 20 264 3297, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
A belépés ingyenes, adományokat az S4 fenntartására köszönettel elfogadunk

 

2023.09.27. 19:00-22:00 Örökkétig magyar táncház Csiduval szerdánként


Táncot tanít: Csatai László (Csidu)

Zenélnek: vagy Császár Attila és barátai
vagy Olasz György és barátai

Belépődíj: 2000Ft

facebook >>

 

Kolta Galéria kiállítása szept. 29.ig

Látogatás a felkelő nap országában

Bozóky Dezső császári és királyi sorhajóorvos japáni fotográfiái

A Kolta Galéria korábbi kiállításai >>

Írás a kiállításról a Hopp Ferenc Ázsiai Múzeum honlapján >>

Írás Bozóky Dezsőről >>

Riport a kiállításról a Magyar Katolikus Rádió kulturális műsorában >>

Facebook esemény >>

A kiállítás hétköznap 14 és 18 óra között és az esti programok alatt látogatható

 

Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4 | Cím: 1052 Budapest, Semmelweis u. 4. | Telefon: +36 20 351 5375 | E-mail: iroda&halo.hu | Beszámolók