Találkozás, kapcsolat, közösség

Május 29-én a nagyváradi Vár falain belül megelevenedett a magyar ősi kultúra egy szelete. A Partiumi Háló Egyesület által megrendezésre került a ?Jurta" nevet viselő határon átívelő hagyományőrző rendezvény.
A program megnyitójának helyszínét a Posticum épülete biztosította. A rendezvényre Nagyváradon és Debrecenen kívül Nagybányáról, Szatmárnémetiből, Aradról, Nagyszalontáról, Tenkéről, Temesvárról, Szentjobbról, Bélfenyérről és Tóttelekről érkeztek résztvevők.
Az esemény megnyitóját Konrád Katalin tartotta, melyben ismertette a projekt céljait, beszámolt az előző rendezvényekről és kifejezte hagyományaink, értékeink fenntartásának fontosságát.
A megnyitót Osváth Sándor debreceni egyetemi tanár ?Ami a tankönyvekből kimaradt" című lebilincselő eladása követte, majd egy kisebb szünet után kiscsoportokban megbeszélésre kerültek a hagyományaink ápolásának eszközei. Szó esett arról miként tudjuk fenntartani és továbbadni népi szokásainkat, a hétköznapjainkat megélni magyarságunk megtartásával. A délutáni programoknak a nagyváradi Vár adott otthont.
Az ebéd után Szeibert András az íjászat rejtelmeiben adott bepillantást Az íjászatot a legkisebbektől a legrégebben születettekig, minden korosztály kipróbálhatta. Lelkesen járták körül és tanulmányozták a jurtát, melyet a szervezők kora délelőtt állítottak fel a Vár sáncban. Az ősmagyarok lakhelyének bemutatása után sorra került, a Barantáról és az ősi harcművészetekről egy előadás Dr. Tajta Zoltán előadásában, valamint egy egyedülálló bemutató. A debreceni Barantás csoport fantasztikus, nem mindennapi fellépését nagy érdeklődéssel és kíváncsisággal várta a sokaság. A bemutató alatt láthattunk egy harci íjász-bemutatót: álló, mozgó céllal, feldobott korongokkal, csapat kötelékben, ezt követően egy- és kétkezes botforgatási technikákat, egyéni, csapat kötelékben, különböző fegyvernemekkel való látványos páros harcokat, illetve ízelőt a hagyományos magyar övbirkózásból. Ezután egy és kétkezes harci ostortechnikákat csodálhattunk meg, egyéni, páros és csapatkötelékekben, majd csatajelenetet és egy moldvai körtánccal, énekkel zárták a vendégelőadók a napot.
A rendezvény páratlan élményt nyújtott a résztvevőknek, akik gazdagodva tudással, látvánnyal és hagyományaink ápolásának vágyával tértek haza.

Dulau Daya

Az idén 444. alkalommal jöttek össze pünkösd szombatján a csíksomlyói búcsú zarándokai, hogy ünnepeljék a Pünkösdöt és emlékezzenek arra, hogy a katolikus székelyek 1567-ben megígérték a Szűzanyának: ha megmaradhatnak őseink hitében és erényeiben, akkor minden évben pünkösd szombatján ide zarándokolnak. A búcsú legújabb kori hagyományainak megfelelően az ünnepi szentmisét a Kárpát-medence egyik legszebb szentélyében, a csíksomlyói nyeregben tartották.

A zarándoklaton való részvételemnek személyes motivációi közé tartozott az is, hogy együtt örülhessek a Kárpát-medence magyarságával annak, hogy a rövidesen bevezetésre kerülő kettős állampolgársággal megszűnhet végre a magyar-magyar kirekesztés.
Mi, hálósok, Fitód falu bejáratánál gyülekeztünk. Innen mentünk legelőn, patakon és hegyoldalon átkelve a nyereghez. Szabolcs barátunk vitte a hálós keresztalja keresztjét.
Az elmúlt két hét zord időjárása ellenére is százezrek gyűltek össze ünnepelni a Hármashalom oltárnál. Az ünnepi szentmisén részt vett Jakubinyi György gyulafehérvári püspök, José Rodríguez Carballo, a Világ ferenceseinek elöljáróra, valamint XVI. Benedek köszöntését és áldását elhozó Francisco Javier Lozano nuncius is. A prédikációt idén Böjte Csaba ferences szerzetes mondta. Beszédében összefogásra, szolidaritásra és feladatvállalásra buzdított. Történelmi példákat említett. Máriát, Szent Istvánt, Domonkos Kázmér ferences atyát, Kájoni Jánost, Márton Áront. Márton Áron püspöki és saját papi jelmondatára utalt. Márton Áron jelmondata ez volt: "non recuso laborem", azaz nem utasítom vissza a munkát, a feladatot, a megbízatást és nem futok el a nehézségek elől, vállalom a küzdelmet. Saját papi jelmondatának pedig ezt választotta "Isten azt akarja, hogy az emberiség egy nagy családot alkosson, s mi mindannyian egymásnak testvérei legyünk". Szolidaritása jeléül a ferences rend az ünnepi mise után összegyűlt perselypénzt a magyarországi árvízkárosultak javára ajánlotta fel.
A mise után a nyeregből Csobotfalva felé ereszkedtünk le, útközben már kaptuk is a mobil üzeneteket, láttunk titeket a DunaTv élő közvetítésén. A csíksomlyói Háló Klubban jöttünk össze a Kárpát-medence különböző részeiből jött hálós zarándokok beszélgetni és egymásnak örülni. Találkoztunk Szeredából, Gyergyóból és Szovátáról jött erdélyiekkel, de voltak felvidékiek és délvidékiek is. Schön Gyuri tucatnál is nagyobb csapattal a magyar határtól biciklizett ide a Mária-úton. Az éhes és szomjas zarándokokat az iroda munkatársai kínálták teával, pálinkával, szalonnával és házi süteménnyel. Ámultunk a klubnak a 48/49-es forradalomról és szabadságharcról szóló pazar kiállításán. Nagyon meghatódtam, úgy éreztem, a személyes jelen és a személyes múlt találkozik, hiszen üknagyapám márciusi ifjú volt a Pilvaxban, nemzetőrként harcolt Schwechatnál, majd Klapka tábornok tüzérhadnagya volt a komáromi várban.
A másnapi hazaút spirituális élményei közül két találkozást szeretnék megemlíteni. A körösfői főutcán egymásba karolt, frissen konfirmált fiatal reformátusok csoportját láttuk együtt sétálni. A fiúk városi ünnepi öltözetben, a lányok kalotaszegi népviseletben voltak. Ez is a Szentlélek egyfajta kiáradása volt. Megálltunk Csucsán, hogy megnézzük ez egykori Boncza kastélyt, amiben a román költőnek és politikusnak Octavian Gogának az emlékmúzeuma van. A kastély aznapi látogatási ideje már lejárt, viszont a kastély mögötti az eredetileg nem ide épült, de ide átszállított 15. századi apró román ortodox fatemplomot nekünk kérés nélkül is azonnal kinyitották, hogy megnézhessük. Sőt a szép, új modern kolostorba is behívtak. Megtekinthettük a kolostor kápolnáját és közösségi termét. Utána az udvaron beszélgettünk a fiatal és barátságos ortodox pappal, egy szerzetesnővel, hívek pár fős csoportjával és az épületgépészeti részeket tervező mérnökkel. Zarándokutunkról és a Pünkösdről beszélgettünk, miközben borral és finom süteménnyel kínáltak minket. Eszembe jutott Böjte Csaba prédikációjának zárógondolata. Mivel ő gyerekeket tanít és mindig ad házi feladatot, így a zarándokoknak is adott házi feladatot: merjétek egymást lelkesíteni, bátorítani! Román ortodox testvéreinkkel közösen dolgoztunk a házi feladaton, egymást bátorítottuk és egymást lelkesítettük.
Beszámolóm végén végül, de nem utolsó sorban külön szeretnénk köszönetet mondani csíkbánkfalvi vendéglátóinknak a túláradó szeretetükért.

Margitfalvy György

Amikor megkaptam a pedagógus-teaházra hívogató levelet, ismerve a rendezvény szervezőit, Szabó Évát és Henkel Bettit, és látva, hogy a belépő egy saját bögre, tudtam, bármit terveztek is, az korszakalkotó lesz. Ez a várakozásom már akkor beigazolódott, amikor május 10-én reggel beléptem a Beregszászi Magyar Gimnázium nemrég felújított klubtermébe. Kellemes jazz muzsika fogadott, ízlésesen megterített asztalok, teák széles skálája, karikatúrák és idézetek a falon. És bárányok minden mennyiségben, hiszen a teaház mottójául egy bibliai idézet szolgált: ?Ismerd meg juhaidat egyenként, törődj gondosan a nyájakkal!" (Péld27,23)

Bővebben...

Két út van előttem, melyiken induljak, ...avagy Háló bogozói tréning a Kárpátok aljában.
Az idei esztendő tavaszának kellős közepén több, mint egy tucatnyi ember találkozott össze, a Beregszász melletti Balazséron. Hogy miért is? Talán azért, hogy keressük az utat, amin együtt, mint a Kárpátaljai Háló parányi kis molekulái tovább folytatnánk az utunkat. Mielőtt a nagy kérdések megvitatásának veselkedtünk volna neki, mi tagadás volt egy kis eszem-iszom. Smile

Bővebben...

Konfliktusok gyerekszemmel: "Ismerd meg juhaidat egyenként, törődj gondosan a nyájakkal" (Péld27,23)
2010 május 10-én a Beregszászi Magyar Gimnáziumban került sor a PMCs keretein belül a pedagógus teaházi napra.

Bővebben...

Én már hónapokkal ezelőtt kinéztem magamnak ezt a programot a hírlevélből. Jól esett, hogy meghívtak és örültem, hogy Székelyudvarhelyről Tófalvi Misivel, Nagy Gergővel, Nagy Enikővel együtt utazhattam erre a találkozóra. Kíváncsisággal érkeztem, mivel először vettem részt ilyen bogozói találkozón. Érdekelt milyen programok lesznek Koncz András vezetésével. Jó volt számomra ismerős arcokkal újra találkozni és az új arcokat felfedezni.

Bővebben...

Április 17-én ?Add a kezed" címmel ifjúsági Háló találkozó volt Nagykikindán, amelyen mi is részt vettünk. Témája, a párválasztás és a párkapcsolat, nagyon érdekesnek és aktuálisnak bizonyult, így szép számban (mintegy 80 fő) jelentünk meg a Szent József lelkigyakorlatos házban. Előadónk a Magyarországról érkező görög katolikus pap Orosz István élethű, szemléletes és sok konkrét, hasznos példával tarkított bevezetőt tartott, amelyet nagyon élveztünk.

Bővebben...

A tavalyi sikeres csíksomlyói Kárpát-medencei ifjúsági Háló találkozó után idén április 23-25. között Szent László városában, Nagyváradon került megszervezésre ez a csodálatos találkozás.

Bővebben...

52. oldal / 67

Kárpát-medencei programjaink

2020. október 30-31.
Délvidéki régiós Háló-találkozó Muzslyán,
ami egyben évzáró találkozó is

Kattints a térképre!


Tarsoly 2020. június

Támogatóink:

A 2019-es jövedelemadója civilszervezetnek felajánlható 1%-ával 36 személy összesen 303318 forinttal támogatta Hálót.

Köszönjük.

Háló Közösségi és
Kulturális Központ - S4

1052 Budapest, Semmelweis u. 4.
+36 20 351 5375, iroda&halo.hu

S4 facebook

terkep kicsi

Kedves látogatóink!
Három hónap kényszerű zárva tartás után 2020. június 15-tól megnyitjuk a Kolta Galériát, és Háló S4 termeiben újraindítjuk a programjainkat, a mindenkori előírásoknak megfelelően.

S4 programok

.

Feliratkozás programajánló hírlevelünkre

 

Kolta Galéria nyitva

Á.Tóth József
Moszkvától délnyugatra,
de csak egy kicsit
című fotókiállítása

A Kolta Galéria korábbi kiállitásai >>

A kiállítás 2020. november 20.-ig hétköznap 14 és 18 óra között tekinthető meg.

 

2020.10.29. 10:00-12:00 Kézműves foglalkozás korhatár nélkül

Széplaki Marika és Kómár Katalin vezetésével
Belépődíj nincs - helyette alkalmanként adományoddal segítheted a Háló közösséget.

Részletek és regisztráció lásd facebook esemény >>

Írás a Mai Belváros 2018.október 18-i számában

 

2020.10.30. 19:00 TÁRSas Játék EST

Részletek fb >>

 

2020.11.03. 17:00 Társasjátékklub

Részletek facebookon >>

 

2020.11.03. 17:30 Ösi örökségünk 7/4

Szeibert Andrásnak,
a Háló egyik alapítőjának hétrészes előadássorozata

Részletek fb >>

 

2020.11.04. 10:00 Rummikub klub

Részletek fb >>

 

2020.11.04. 17:30 Dúdoló

Dúdoló Navratil Andreával

Népdaléneklés Navratil Andrea népdalénekessel kéthetenként
A dalok jellemzően az évkör ünnepeihez, jeles napjaihoz kapcsolódnak. A Dúdoló nem merül ki a daltanulásban, Andrea ismerteti a dalok néprajzi hátterét, mesél az "adatközlő" mesterekről. A tanulás nyomtatott dalszövegek segítségével hallás után történik.

Ezer Ft részvételi hozzájárulást adomány formájában szívesen elfogadunk.

facebook esemény >>

 

2020.11.04. 19:00 Szépszerével - moldvai táncház

Gyulai Farkas (hegedű, ének), Sámsondi Gergely (koboz, cimbalom), Boromissza Gábor (hegedű) Boskó András (kontra) és barátaik. Minden generációnak. Táncot tanít: Boros András.

Részletek fb >>

 

2020.11.05. 10:00 Kulturális klub

Részletek fb >>

 

2020.11.06. 17:30 Körtáncok az ösök tiszteletére

Részletek fb >>

 

2020.11.07. 16:30 Élek tovább, de nem én...

Teréz Anya
Elmélkedések az egyszerű ösvényről

c. zsebkönyvének bemutatója.
Előadók:
Dr. Martos Levente Balázs atya
Attila atya, pálos rendi szerzetes
Jármi Zoltán atya, parókus
Pilinszky J., Bereményi G., Cseh Tamás és József Attila
megzenésített verseinek előadásában közreműködnek:
Alexa - ének
Hoppál Mihály - gitár, cselló
Fogolyán Kristóf - fuvola
Szervező, moderátor:
Andrási Zoltán, filozófus
A belépés ingyenes.

Részletek fb >>

 

2020.11.11. 17:00 Szinbád kör

Énekelt versek baráti társasága

Dinnyés József daltulajdonos várja a műfaj művelőit, hangszereikkel

Riport a Magyar Nemzetben >>

Részletek fb >>

 

Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4 | Cím: 1052 Budapest, Semmelweis u. 4. | Telefon: +36 20 351 5375 | E-mail: iroda&halo.hu | Beszámolók