Találkozás, kapcsolat, közösség

Egy év után újra Háló találkozóra szólt a meghívó, melyen szerepelt a lényeg: ?A Háló mozgalom, katolikus, de nem kizáró, nyelve magyar, formája közösségi, hagyományőrző, helye a Kárpát-medence, útja Istenhez vezet."

Szombaton, közel 100 hálós érkezett Nagybányáról, Szatmárról, Nagykárolyból, Váradról, Bélfenyérről, Aradról, Temesvárról, ás Székelyudvarhelyről is. Most sem hiányoztak az ismerős arcok az anyaországi Gyuláról, Makóról, Algyőről. Külön megtisztelte az összejövetelt a Háló mozgalom egyik megálmodója a budapesti Puchard Zoltán családjával, és Konrád Katalin a Partiumi Háló vezetője. A viszontlátás reggeli öröme után, a szalontaiak lelkes és vendégszerető házigazdaként, melynek Gál Mária és húga Erdős Anna a lelke-motorja, énekkel köszöntötték a jelenlévőket.
A program a Szent István templomban folytatódott. A Szentmisét Heinrich József óteleki esperes (Temes megyéből) és plébánosunk Gyenge Béla tb. kanonok celebrálták. A vendég atya a prédikációban és a lelki gyakorlaton a lelküknek igen hasznos gondolatokat próbált átadni. Az egyik fő téma az imádság volt a másik a megbocsájtás. Az ima kapcsolat köztünk és Isten között, de ha nincs meg a kellő alázatosság és megbékélés a szívünkben, elveszíti értékét. Tovább kifejtve ezt a gondolatot, lehet többféle módon Istennek a kegyelmeit kérni önmagunknak és másoknak. Az egyik a betanult és könyvekben lévő imák, de ügyelnünk kell, hogy ezek ne váljanak rutinná. A másik a kötetlen, de szívből jövő elmélkedések és fohászok. Itt egy szép hasonlatot említett. Az ifjú szerelmes, nem Petőfi szerelmi költeményeiből fog írni a kedvesének, (még ha ezzel kezdi vagy befejezi is levelét) hanem azt írja, ami igazán a szívből jön, saját érzéseit, gondolatait próbálja átadni a szeretett személynek. Ilyen legyen a mi kapcsolatunk is Istennel, aki szeret minket, bármilyen gyarlók is lennénk és várja tőlünk a viszonzást. A nap folyamán bármikor kifejezhetjük a hitünket és szeretetünket egy rövid szívből jövő kötetlen imával. Tegyük le Isten elé problémáinkat, életünket, küzdelmeinket, keresztünket és kérjük alázatosan segítségét ezen terhek vivésében. Tudjunk erőt meríteni e forrásból! Igen, Jézus megtanított imádkozni a Mi Atyánk imáját. De elgondolkoztunk vajon mikor kérjük, hogy ?bocsásd meg vétkeinket" ... És utána... ?miként mi is megbocsájtjuk az ellenünk vétkezőknek...", mit kér tőlünk az Úr? Hogy szeretettel megbocsássunk mi is mindenkinek, akik bántanak, bosszantanak, megsértenek, függetlenül attól, hogy családtagjaink, munkatársaink, szomszédjaink, minden embernek, akikkel összehoz a sorsunk. Persze, nem könnyű, hisz emberek vagyunk, néha nem tudunk felejteni, de megbocsájtani igen. Ha ezt nem tesszük, akkor imánk csak egy száraz, gyümölcstelen mormolás lesz. Próbáljuk ezt a megbocsájtást gyakorolni, és meglátjuk, hogy lelkünk megbékél és sugározni fog mások felé a szeretetünk, derültségünk, életkedvünk.
Részt vett a találkozón Török László polgármester is családjával együtt. Gondolatait megosztotta a templom padjait megtöltő jelenlévőkkel. Beszélt a Háló közösségeinek a szerepéről és fontosságáról, hogy a mai ember megkapaszkodhat benne és útmutatót találhat az életben.
A délelőtti program befejeztével a plébánia udvara telt meg. A finom ebéd elfogyasztása után, Puchard Zoltán elmesélte hogyan keletkezett a Háló ötlete, és mit jelent számára. Az ötlet a hajdani faluközösségek példájából született, amely segített a bajban lévő szomszédnak, rokonnak. Az ehhez hasonló, családias összetartozás jóban, rosszban, a modern világban teljesen háttérbe szorult. A Háló megpróbálja a Kárpát-medence magyarságát, mint egy nagycsaládot összetartani, hitben, reményben, szeretetben. Külön kiemelte és gratulált a szalontai kis közösségnek, mely lelkesen fogadta őket immár 11 éve. Itt volt a legelső Háló találkozó a Partiumban és azóta hagyománnyá vált a nyár közepei összejövetel.
A következő előadó Karcagi Sándor református tiszteletes volt. Beszéde kimondottan a hit megőrzéséről szólt. Elmesélte, hogy a hat börtönév során politikai elítéltként, találkozott igen jeles személyiségekkel, római és görög katolikus, ortodox, református, vagy egyéb felekezetű lelki vezetőkkel, akik igazi mártírsággal megvédték hitüket.
Mivel Szalonta Arany János szülővárosa, nem hiányozhatott egy kis beszámoló Nagyszalonta híres szülöttjeiről. A rövid ismertetőt Pellok Gabriella tanárnő tolmácsolta. A vendégek ezután városnéző sétára indultak, és elzarándokoltak az Arany, Sinka és Zilahy házhoz.
A Háló nyitott mozgalom, aki késztetést érez bátran csatlakozhat és részt vehet a soron következő találkozókon.

Toth Ioana

Kárpát-medencei programjaink

2020. október 30-31.
Délvidéki régiós Háló-találkozó Muzslyán,
ami egyben évzáró találkozó is

Kattints a térképre!


Tarsoly 2020. június

Támogatóink:

A 2019-es jövedelemadója civilszervezetnek felajánlható 1%-ával 36 személy összesen 303318 forinttal támogatta Hálót.

Köszönjük.

Háló Közösségi és
Kulturális Központ - S4

1052 Budapest, Semmelweis u. 4.
+36 20 351 5375, iroda&halo.hu

S4 facebook

terkep kicsi

Kedves látogatóink!
Három hónap kényszerű zárva tartás után 2020. június 15-tól megnyitjuk a Kolta Galériát, és Háló S4 termeiben újraindítjuk a programjainkat, a mindenkori előírásoknak megfelelően.

S4 programok

.

Feliratkozás programajánló hírlevelünkre

 

Kolta Galéria nyitva

Á.Tóth József
Moszkvától délnyugatra,
de csak egy kicsit
című fotókiállítása

A Kolta Galéria korábbi kiállitásai >>

A kiállítás 2020. november 20.-ig hétköznap 14 és 18 óra között tekinthető meg.

 

2020.11.03. 17:00 Társasjátékklub

Részletek facebookon >>

 

2020.11.03. 17:30 Ösi örökségünk 7/4

Szeibert Andrásnak,
a Háló egyik alapítőjának hétrészes előadássorozata

Részletek fb >>

 

2020.11.04. 10:00 Rummikub klub

Részletek fb >>

 

2020.11.04. 17:30 Dúdoló

Dúdoló Navratil Andreával

Népdaléneklés Navratil Andrea népdalénekessel kéthetenként
A dalok jellemzően az évkör ünnepeihez, jeles napjaihoz kapcsolódnak. A Dúdoló nem merül ki a daltanulásban, Andrea ismerteti a dalok néprajzi hátterét, mesél az "adatközlő" mesterekről. A tanulás nyomtatott dalszövegek segítségével hallás után történik.

Ezer Ft részvételi hozzájárulást adomány formájában szívesen elfogadunk.

facebook esemény >>

 

2020.11.04. 19:00 Szépszerével - moldvai táncház

Gyulai Farkas (hegedű, ének), Sámsondi Gergely (koboz, cimbalom), Boromissza Gábor (hegedű) Boskó András (kontra) és barátaik. Minden generációnak. Táncot tanít: Boros András.

Részletek fb >>

 

2020.11.05. 10:00 Kulturális klub

Részletek fb >>

 

2020.11.06. 17:30 Körtáncok az ösök tiszteletére

Részletek fb >>

 

2020.11.07. 16:30 Élek tovább, de nem én...

Teréz Anya
Elmélkedések az egyszerű ösvényről

c. zsebkönyvének bemutatója.
Előadók:
Dr. Martos Levente Balázs atya
Attila atya, pálos rendi szerzetes
Jármi Zoltán atya, parókus
Pilinszky J., Bereményi G., Cseh Tamás és József Attila
megzenésített verseinek előadásában közreműködnek:
Alexa - ének
Hoppál Mihály - gitár, cselló
Fogolyán Kristóf - fuvola
Szervező, moderátor:
Andrási Zoltán, filozófus
A belépés ingyenes.

Részletek fb >>

 

2020.11.11. 17:00 Szinbád kör

Énekelt versek baráti társasága

Dinnyés József daltulajdonos várja a műfaj művelőit, hangszereikkel

Riport a Magyar Nemzetben >>

Részletek fb >>

 

Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4 | Cím: 1052 Budapest, Semmelweis u. 4. | Telefon: +36 20 351 5375 | E-mail: iroda&halo.hu | Beszámolók