Találkozás, kapcsolat, közösség

Már négy éve hagyományosan július elején a délvidéki hálósok az aracsi pusztatemplomban hálós szentmisét és ezzel egybekötve találkozót szerveznek. Az idén az átázott és járhatatlan utak miatt kérdésessé vált a július 10-re tervezett találkozó megtartása. Mivel többen érdeklődtek az időpont felől, a szervezők Micsik Béla törökbecsei bogozó és Vince testvér elhatározták, hogy minden akadály ellenére lesz az idén is Hálós mise, csak a helyszín változik, Aracs helyett a törökbecsei Szent Klára plébánián tartják meg. Sikerült atyát is találni, aki vállalta a szentmise bemutatását, a bácsföldvári plébános Ft. Horváth László személyében. A szervezők nagy örömére néhány nappal a találkozó előtt a kúlai egyházi ifjúsági kórus és zenekar is bejelentkezett, hogy részt szeretnének venni a találkozón.

A Háló néhány vezetőségi tagja az idén Bácskában portyázott és portyájuk során Kúlára is ellátogattak. Ft. Juhász György esperes-plébános a helybeli segítőivel fogadta őket és ő beszélt először az újonnan alakult egyházi ifjúsági kórusról, akiket mindössze egy hónap után mi is hallhattunk és élvezhettük fiatalos lendületes éneküket, valamint a gitáros együttes zenéjét. Ezt látva és hallva arra gondoltam, íme beigazolódtak Jézus biztató szavai, melyet tanítványaihoz intézett: ?Ne aggódjatok a holnap miatt??.

A találkozóra, 2010. július 10-én, szombaton 15 órára gyülekeztünk a Szent Klára plébánia hittantermében, ahol az érkezőknek üdítővel és süteménnyel kedveskedtek a helyi szervezők. A szentmise 16 órakor kezdődött és a forró szombati délután ellenére mintegy hatvanan ültük körül az Úr asztalát. Itt voltak a hazai törökbecseiek, de érkeztek Óbecséről, Zentáról, Csókáról, Topolyáról, Nagybecskerekről és Muzslyáról hálósok, de a legszámosabbak mégis a kúlaiak voltak, aki egy különbusszal érkeztek.

Ft. Horváth László homíliájában a fő parancsról, a szeretetről és ennek megéléséről beszélt az aznapi evangéliumi szöveg kapcsán, amely az irgalmas szamaritánusról szólt. Jézus az a Gyógyító, aki meggyógyítja lelki sebeinket és viszonzásul, ezért nem kért fizetséget, hanem Ő fizetett életével.

A szentmise után a résztvevők három felkínált programlehetőség közül választhattak. Az ifjúság nagy része a szabadtéri íjazást választotta Jablonszki Sanyi vezetésével, a résztvevők másik csoportja ez idő alatt a magyar keresztutat járta. A keresztút minden stációjánál a magyar történelem egy-egy kiemelkedő szentjére vagy boldogjára emlékeztünk, és közbenjárásukat kérve imádkoztunk nemzetünk fennmaradásáért. A hálósok harmadik csoportja a hittanteremben Ft. Horváth László elmélkedését hallgatta végig az Istentiszteletről. Mély gondolatai közül az utolsó szavai vésődtek legjobban emlékezetembe: A keresztény ember egész élete Istentiszteletté kell váljon, imájával, munkájával, szórakozásával és pihenésével is alkotó Istenét és megváltóját kell dicsérje. A találkozót a Szent Klára templomban közös énekléssel és hálaadással fejeztük be, megköszönvén a házigazda szerepét betöltő Vince testvérnek és a helyi szervezőknek a szívélyes fogadtatás, majd annak reményében váltunk el, hogy jövőre is találkozunk, lehetőleg az Aracsi puszta templom falai között.

Halmai Ági

Kárpát-medencei programjaink

2020. október 30-31.
Délvidéki régiós Háló-találkozó Muzslyán,
ami egyben évzáró találkozó is

Kattints a térképre!


Tarsoly 2020. június

Támogatóink:

A 2019-es jövedelemadója civilszervezetnek felajánlható 1%-ával 36 személy összesen 303318 forinttal támogatta Hálót.

Köszönjük.

Háló Közösségi és
Kulturális Központ - S4

1052 Budapest, Semmelweis u. 4.
+36 20 351 5375, iroda&halo.hu

S4 facebook

terkep kicsi

Kedves látogatóink!
Három hónap kényszerű zárva tartás után 2020. június 15-tól megnyitjuk a Kolta Galériát, és Háló S4 termeiben újraindítjuk a programjainkat, a mindenkori előírásoknak megfelelően.

S4 programok

.

Feliratkozás programajánló hírlevelünkre

 

Kolta Galéria nyitva

Á.Tóth József
Moszkvától délnyugatra,
de csak egy kicsit
című fotókiállítása

A Kolta Galéria korábbi kiállitásai >>

A kiállítás 2020. november 20.-ig hétköznap 14 és 18 óra között tekinthető meg.

 

2020.11.03. 17:00 Társasjátékklub

Részletek facebookon >>

 

2020.11.03. 17:30 Ösi örökségünk 7/4

Szeibert Andrásnak,
a Háló egyik alapítőjának hétrészes előadássorozata

Részletek fb >>

 

2020.11.04. 10:00 Rummikub klub

Részletek fb >>

 

2020.11.04. 17:30 Dúdoló

Dúdoló Navratil Andreával

Népdaléneklés Navratil Andrea népdalénekessel kéthetenként
A dalok jellemzően az évkör ünnepeihez, jeles napjaihoz kapcsolódnak. A Dúdoló nem merül ki a daltanulásban, Andrea ismerteti a dalok néprajzi hátterét, mesél az "adatközlő" mesterekről. A tanulás nyomtatott dalszövegek segítségével hallás után történik.

Ezer Ft részvételi hozzájárulást adomány formájában szívesen elfogadunk.

facebook esemény >>

 

2020.11.04. 19:00 Szépszerével - moldvai táncház

Gyulai Farkas (hegedű, ének), Sámsondi Gergely (koboz, cimbalom), Boromissza Gábor (hegedű) Boskó András (kontra) és barátaik. Minden generációnak. Táncot tanít: Boros András.

Részletek fb >>

 

2020.11.05. 10:00 Kulturális klub

Részletek fb >>

 

2020.11.06. 17:30 Körtáncok az ösök tiszteletére

Részletek fb >>

 

2020.11.07. 16:30 Élek tovább, de nem én...

Teréz Anya
Elmélkedések az egyszerű ösvényről

c. zsebkönyvének bemutatója.
Előadók:
Dr. Martos Levente Balázs atya
Attila atya, pálos rendi szerzetes
Jármi Zoltán atya, parókus
Pilinszky J., Bereményi G., Cseh Tamás és József Attila
megzenésített verseinek előadásában közreműködnek:
Alexa - ének
Hoppál Mihály - gitár, cselló
Fogolyán Kristóf - fuvola
Szervező, moderátor:
Andrási Zoltán, filozófus
A belépés ingyenes.

Részletek fb >>

 

2020.11.11. 17:00 Szinbád kör

Énekelt versek baráti társasága

Dinnyés József daltulajdonos várja a műfaj művelőit, hangszereikkel

Riport a Magyar Nemzetben >>

Részletek fb >>

 

Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4 | Cím: 1052 Budapest, Semmelweis u. 4. | Telefon: +36 20 351 5375 | E-mail: iroda&halo.hu | Beszámolók