Erdélyi programok

Erdély
Az Erdélyi Háló Egyesület köszönettel fogadja a Romániában adózók adójának a 2%-át. A 230-2014-es formanyomtatványt az alábbiak szerint kell kitölteni és leadni a munkahelyen, vagy a lakhely szerinti adóhivatalokban. Határidő: 2015. május 25.


A formanyomtatvány letöltése >>

Az adományozók által felajánlott 2%-os bevételeink:

2013: 384 lej

Kedves Barátaink!

Szeretnénk, ha egyesületünk továbbra is meg tudná őrizni és fejleszteni tudná az emberarcúságát. Ennek a kivitelezéséhez lelki, szellemi hátterünk stabilan kirajzolódott és megerősödött, anyagi forrásaink viszont bizonytalanok. Ha adótok 2 %-át az Erdélyi Háló Egyesületnek fölajánljátok, hozzájárultok ahhoz, hogy programjaink, találkozóink minél kevesebb anyagi terheléssel megvalósíthatók legyenek. Támogatásotokkal hozzájárultok ahhoz, hogy találkozóink emberarcúbbá váljanak anyagi terhelés szempontjából is.

Kérünk, jelezzétek, ha nekünk ajánlottátok föl adótok 2%-át, mert szeretnénk személyesen is megköszönni és imáinkba foglalni.


Az Erdélyi Háló programjait a BGA Zrt. támogatjaAz a tény, hogy Erdélyben élénkebb a Háló iránti igény, részben egy tradicionális értékkultúrával magyarázható. A magyarországi társadalom individuálisabb és szekularizáltabb jellegű, mint az erdélyi. Az utóbbi hátránya viszont, hogy tagjait időnként csak ez a tradíció hordozza, a kellő tudatosodás nélkül. A Háló éppen ezt a tudatosodást, felnőtté válást segíti elő.

Két éve Sebestyén Ottó jezsuita lelkész lett az erdélyi Háló vezetője. Az iroda Csíkszeredán működik, és Csobot Szabolcs szociológus az iroda vezetője. Ebben az időben alakult a bogozók képzésének rendszere. Az Erdély különféle részein élő bogozók két hétvégi programon vesznek részt: egy munka képzésen, melynek célja a nagyobb és a jobb szervezési készség kialakítása és a csapatban való gondolkodás. A másik hétvége egy lelkigyakorlatot ajánl fel a bogozóknak, ahol elsősorban mélyebb imatapasztalatot élhetnek meg, ugyanakkor a csapat spirituálisan összekovácsolódhat. A helyi szerveződéseket erősen támogatják és élénk csere, kölcsönös látogatások zajlanak közöttük. A helyi találkozókon rendszerint részt vesznek más helységek hálósai is. Rendszeresek a regionális találkozók.

Az utóbbi két évben új programok lettek rendszeressé: a bűnbánati liturgiák, amelyeket bogozók plébániai szinten szerveznek, rendszeres sportvetélkedők kerülnek sorra hálós szervezésben. Három munkacsoport nagyon szép eredménnyel működik.

A pályázatíró munkacsoport már több pályázatot is megnyert, amelyek elsősorban az infrastruktúra fejlesztésében és programok szervezésében jelentenek nagy segítséget.

A mentálhigiénés munkacsoport Csíkszeredán heti négy órás tömbökben vezet önismereti és imacsoportot.

A Háló Gazdasági Tagozata egy szép számú csapatot mondhat magáénak. Ők az erdélyi Háló programok segítését, kis cégek támogatását és a keresztény értékrend elmélyítését szeretnék segíteni.

A legnagyobb hatású eddigi erdélyi rendezvények között megemlítendő az 1999. őszi homoródfürdői első Háló tábor, a székelyudvarhelyi (2001) és a nagyváradi (2006) Kárpát-medencei találkozó, illetve dr. Szabó Ferenc SJ evangelizációs körútja 2001. április 28. és május 6. között.

2011 nyarán a Háló erdélyi régiója szervezte a Háló tábort Marosfőn.

 
Még nincs azonosítód?
Joomla oldal, készítette: Tel-e-universum Kft.